ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์ Clearing House แบบรับตรง คณะแพทยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2564