ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์ Clearing House แบบ Direct Admission 1 คณะแพทยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2565