หลักสูตร

หลักสูตรนานาชาติของคณะแพทยศาสตร์ สจล. ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้นักเรียนได้ของเราพัฒนาทั้งทักษะ ความรู้ความเข้าใจ และการฝึกอบรมอย่างเหมาะสม

นโยบายการรับสมัครนักศึกษา

รายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครสำหรับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต (นานาชาติ)

ในรั้วคณะแพทย์ฯ

สจล. มีนโยบายการบริการเพื่อทำให้ชีวิตของนักศึกษาและบุคลากรดีขึ้น โดยจะต้องสามารถเข้าถึงการบริการต่างๆได้อย่างสะดวกสบาย

WHY CHOOSE US?

  • การันตีสิทธิ์ในการขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา
  • การันตีโอกาสในการศึกษาต่อต่างประเทศกับ Carnegie Melon University, USA
  • มีทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4
  • นวัตกรรมการวิจัยที่สามารถใช้ facility ได้จากหลายๆ คณะ เช่น วิศวกรรม สถาปัตยกรรม เทคโนโลยีนาโน ฯลฯ
Logo
Logo
Logo
Logo

คณะแพทย์ฯ สจล.

Excellence is the Beginning

CAMPUS

LIFE

สำหรับแพทย์ในแบบ สจล.นั้น ต้องมีความสามารถในการเป็นแพทย์ คือ มีความสามารถด้านการวิจัย คิดวิเคราะห์ สร้างนวัตกรรมด้วยความคิดสร้างสรรค์ หรือมีทักษะเพื่อการเป็นแพทย์ในศตวรรษที่ 21 ที่ต้องมีความรู้รอบตัวและหลากหลาย รวมไปจนถึงความเป็น “นานาชาติ” ของหลักสูตร

At MD@KMITL, everyone including the staff and professor is filled with tons of energy wanting to give out. Making the most boring subject interesting. Also everyone in class is so active, asking questions, discussing the problem, and not afraid to debate over a topic to get to the right answer.

Pongphak Thongpat

3rd Year Student
KMITL has always focused on an engineering field and they are quite successful at it, thus, I believe that the university should be able to develop a similar determination for the Faculty of Medicine.

Akkanat Panto

3rd Year Student
MD@KMITL is one of the few medical schools that accepts international student qualifications and provides an international course for medicine.

Pattanan Lekhalawan

3rd Year Student

ที่อยู่

คณะแพทยศาสตร์ สจล.
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 เขตลาดกระบัง
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10520

สอบถามข้อมูล

โทรศัพท์
+66 (0) 2329 8025 – 30

สมัครเรียน

รับสมัครผ่านระบบรับสมัคร
นักศึกษาปริญญาตรี