ในรั้วสจล.

 • ชีวิตที่คณะแพทย์ฯ
 • ห้องสมุด
 • หอพักนักศึกษา
 • บริการด้านสุขภาพ
 • พัฒนาจิตใจ
 • ชมรมนักศึกษา
 • กีฬาและนันทนาการ

ชีวิตที่คณะแพทย์ฯ

 

 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ให้การดูแลทั้งนิสิตนักศึกษาและบุคลากรของสถาบัน ทางสถาบันมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบถ้วน ทั้งการบริการสุขภาพ ห้องสมุด หอพักนักศึกษา ศูนย์สุขภาพ ชมรมนักศึกษา และศูนย์กีฬาและนันทนาการ เป็นต้น เพื่อให้นิสิตนักศึกษาและบุคลากรได้รับการบริการอย่างทั่วถึงและสะดวกสบาย

สำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

นักศึกษาและบุคลากรของ KMITL สามารถเข้าถึงบริการห้องสมุดของสำนักหอสมุดกลาง เพื่อการศึกษาค้นคว้าได้อย่างสะดวกสบาย โดยสำนักหอสมุดกลางของ KMITL มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันด้วยพื้นที่ให้บริการกว่า 10,000 ตรม. รองรับได้ถึง 1000 ที่นั่ง

หอพักนักศึกษา

 

หอพักนักศึกษาเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ให้บริการและเป็นสวัสดิการให้แก่นักศึกษา โดยหอพักนักศึกษาของสถาบันฯ เป็นหน่วยงานที่สังกัดกองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี

ค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา และรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ งานหอพักนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์ภายใน 3330, 3635

บริการด้านสุขภาพ

 

การบริการด้านสุขภาพของนักศึกษาและบุคลากรอยู่ภายใต้การบริหารของคณะแพทยศาสตร์เพื่อดูแล ป้องกัน รักษา และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ โดยให้บริการแก่นักศึกษาและบุคลากรของสถาบันฯ

พัฒนาจิตใจ

 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้ส่งเสริม ทางด้านการพัฒนาจิตใจ ให้กับ นักศึกษา และ บุคลากรภายในสถาบันฯ โดยตลอดมา โดยมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ศีลธรรม และ พระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติไทย

ทางสถาบัน และ ชุมนุม / ชมรม ต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้จัดกิจกรรมขึ้น ตลอดภาคการศึกษา เช่น การตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่ และยังมี ตักบาตรในวาระโอกาสต่างๆ และ ตักบาตรทุกวันพฤหัส ในช่วงของการเปิดภาคการศึกษา ซึ่ง จัดกิจกรรมลักษณะแบบนี้มาโดยตลอด และได้รับความสนใจจากนักศึกษา ตลอดจน บุคลากรในสถาบันฯ มาเข้าร่วมกิจกรรมในลักษณะแบบนี้ กันมากมาย

ทางชุมนุม / ชมรม บางกลุ่ม ได้จัดกิจกรรม การบวช ผู้บวชจะต้องฝึกหัดอบรมทั้งภาคทษฏฎีและปฏิบัติ ตามธรรมวินัยของพระพุทธองค์อย่างเคร่งครัด ซึ่งเป็นผลดีต่อนักศึกษา ที่ได้รับการบวช นอกจากจะได้ทดแทนบุญคุณพ่อแม่แล้ว ยังได้ฝึกสมาธิ ทำให้มีสมาธิในการเรียนดีขึ้น และสามารถประสบความสำเร็จทางด้านการเรียนได้อีกด้วย

ชุมนุม / ชมรม ที่เกี่ยวข้อง ทางด้านการพัฒนาจิตใจ

 • ชมรมพุทธศาสตร์และประเพณี
 • ชมรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน
 • ชมรมศีลธรรมพัฒนาชีวิต
 • ชมรมนักศึกษามุสลิม

ชมรมนักศึกษา

 

ที่สจล. มีชมรมนักศึกษาหลากหลาย สำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษทั่วไปที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมของมหาวิทยาลัย นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถเรียนรู้วิธีการสื่อสารและเข้าสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจะเป็นประโยชน์สำหรับชั้นเรียนภาคปฏิบัติเช่นกัน

สิ่งอำนวยความสะดวกด้านกีฬาและนันทนาการ

 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีศูนย์กีฬาพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง เป็นสถานที่ออกกำลังกาย สำหรับนักศึกษาและ บุคลากรภายในสถาบัน รับผิดชอบโดย กองกิจการนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง อธิบายโดยคร่าวๆมีดังต่อไปนี้

อาคาร 3000 ที่นั่ง
จะประกอบด้วยสนามฟุตบอลที่ได้มาตรฐาน ลู่วิ่งยางสังเคราะห์ และสนามตะกร้ออีก 2 สนาม ภายในอาคาร 3000 ที่นั่ง จะมีห้องนักกีฬา 4 ห้อง ห้องกรรมการ ห้องพยาบาล และ ห้องประชุม

อาคาร 500 ที่นั่ง
จะประกอบด้วย สนามรักบี้ฟุตบอลที่ได้มาตรฐานพร้อมใช้แข่งขัน และภายในจะมีห้องพักนักกีฬา ห้องกรรมการ

อาคารโรงยิมเนเซี่ยม 1
จะประกอบด้วย สนามวอลเลย์บอลที่ใช้ได้ทั้งหมด 2 สนาม และสนามบาสเกตบอลอีก 1 สนาม

อาคารโรงยิมเนเซี่ยม 2
จะประกอบด้วย สนามแบดมินตัน 9 สนาม สนามเทเบิลเทนนิส 5 สนาม

สนามเทนนิส
มีสนามเทนนิสทั้งหมด 4 สนาม

สระว่ายน้ำสมเด็จพระเทพ

สวนพักผ่อนหย่อนใจ
มุมสวนพักผ่อน สำหรับนักศึกษาและบุคลากรภายในสถาบัน รวมถึง ประชาชนทั่วไป เช่น อุทยานพระจอมเกล้าฯ เป็นต้น