ความร่วมมือ

  • โรงพยาบาลสิรินธร
  • โรงพยาบาลระยอง
  • สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC)

โรงพยาบาลสิรินธร

 

โรงพยาบาลสิรินธรได้เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2545 และได้ขยายเพื่อให้บริการในฐานะโรงพยาบาลทุติยภูมิที่มีขนาด 243 เตียง โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553 และได้รับการรับรองจากสถาบันส่งเสริมสุขภาพเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2554 จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ที่อยู่: 20 ซอยอ่อนนุช 90 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 1025

โทร: 02-328-6901-19

โรงพยาบาลระยอง

 

โรงพยาบาลขนาด 555 เตียงในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ที่อยู่: เลขที่ 138 ถนนสุขุมวิท ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมือง

โทร: 038 – 611-104

สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC)

 

ที่อยู่: วังจันทร์วัลเลย์ 555 หมู่ 1 ต.ป่ายุบใน อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 21210

โทร: +(66) 33-014-444

อีเมล: contact@vistec.ac.th