บุคคลทั่วไป

ที่อยู่

เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 เขตลาดกระบัง
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 1052

สอบถามข้อมูล

โทรศัพท์
+66 (0) 2329 8025 – 30

สมัครเรียน

รับสมัครผ่านระบบรับสมัคร
นักศึกษาปริญญาตรี (TCAS)