ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกและมีสิทธิ์ Clearing House แบบรับตรง รอบที่ 2